martes, 13 de mayo de 2008

Programa do curso

Sesión - 15 maio

Presentación
O Plan TIC nos centros educativos
Competencia dixital e de tratamento de información
Portal educativo da Xunta
 • Estrutura e organización
 • UAC
 • PLATEGA
 • Contidos
 • Webs dinámicas
Sesión - 19 maio

Uso didáctico dos recursos de Internet
 • A sociedade da información e a educación
 • As TIC na aula
 • Web docente
 • Ferramentas de teleformación
 • Webquest
Recursos educativos en Internet
 • Clasificación
 • Portais educativos
 • Repositorios de recursos
 • Buscadores
 • Ferramentas educativas
 • Propostas didácticas
Sesión - 21 maio

Sistema de proxección dixital
 • Conexión e configuración dos compoñentes
 • Problemas habituais
 • A Pizarra dixital interactiva
4ª Sesión - 26 maio

A Web 2.0
 • Fundamentos
 • Evolución da Web
 • Que é a Web 2.0?
 • Características da Web 2.0
 • Web 2.0 e educación
 • Exemplos de ferramentas da Web 2.0 e a súas aplicacións educativas

5ª Sesión - 28 maio

Blogs
 • Fundamentos
 • Concepto de blog
 • Características
 • Elementos dun blog
 • Uso educativo: edublogs
 • Buscadores de blogs
Creación dun blog en Blogger
 • Creación dunha conta
 • Configuración inicial
 • Creación de entradas: texto
6ª Sesión - 2 xuño

Configuración dun blog en Blogger
 • Creación de entradas: imaxes e ligazóns
 • Publicación de entradas
 • Administrar entradas
 • Enlaces no blog (blogrolls, listas de ligazóns,...)
 • Xestión de etiquetas
 • Moderar comentarios
 • Personalizar o deseño do blog
 • Cambiar a configuración do blog
7ª Sesión - 4 xuño

Inclusión de contidos multimedia no blog
 • Presentacións
 • Vídeos
 • Albumes de fotos
 • Diaporamas
 • Outras extensións

8ª Sesión - 9 xuño
Ferramentas colaborativas: Wikis
 • Concepto de wiki
 • Características
 • Creación de wikis
 • Usos didácticos
 • Wikis versus blogs
Creación dun wiki en Wikispaces
 • Rexistro
 • Configuración inicial
 • Creación de páxinas
 • Historial de cambios
 • Inserción de contidos
 • Administración do wiki

9ª Sesión - 10 xuño

Práctica I: creación dun edublog

10ª Sesión - 11 xuño

Práctica II: creación dun wiki
Avaliación

No hay comentarios: